Српски  Magyar 

Позив - 18. седница Општинског већа Општине Србобран

На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу («Службени лист Општине Србобран», број: 10/2008), члана 60. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 2/2009)

С  А  З  И  В  А  М
18. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН

ЗА 17. 01. 2017. ГОДИНЕ, УТОРАК, СА ПОЧЕТКОМ У 09:00 ЧАСОВА, У МАЛОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Записник са 17. редовне седнице Општинског већа
2. Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран за 2017. годину
3. Захтев ЈКП „Градитељ“ Србобран за давање сагласности на Одлуку о цени природног гаса за снабдевање крајњих купаца
4. План и програм рада за 2017. годину Установе за културу Дом културе Србобран
5. План и програм рада Народне библиотеке Србобран за 2017. годину
6. План и програм рада за 2017. годину Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран
7. План и програм рада Месне заједнице Србобран за 2017. годину
8. План и програм рада Месне заједнице Турија за 2017. годину
9. План и програм рада Савета Месне заједнице Надаљ за 2017. годину
10. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
11. Информацијa Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по Захтеву Шерфези Ласла из Србобрана, 19. октобар бр.89 у вези формирања атарског пута
12. Предлог о приступању четвртим изменама и допунама Статута Општине Србобран
13. Извештај Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у вези санирања санитарних чворова у објекту Полицијске станице који се налази у Србобрану, улица Цара Лазара број 18, површине 405 м2
14. Текућа питања

За тачност       
СЕКРЕТАР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА      

Милорад Савков

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Нешко Честић

Службени лист