Српски  Magyar 

Заказана X седница Општинског већа

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-92/2016-III
Дана: 07.10.2016. године
21480 Србобран, Трг слободе 2
(: 021/730-020; Факс: 021/730-402
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу («Службени лист Општине Србобран», број: 10/2008), члана 60. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 5/2008, 7/2012 и 1/2014) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 2/2009)

С  А  З  И  В  А  М
10. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
ЗА 11.10.2016. ГОДИНЕ (УТОРАК) СА ПОЧЕТКОМ У 09:00 ЧАСОВА
У МАЛОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И        Р  Е  Д:

 1. Записник са 9. седнице Општинског већа
 2. Извештај о пословању и Завршни рачун Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран за 2015. годину
 3. Извештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран за период 01.01. -31.12.2015. године
 4. План рада и Финансијски план Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран за 2016. годину
 5. Извештај о извршењу Буџета Општине Србобран за период јануар – септембар 2016. године
 6. Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом
 7. Одлука о расписивању огласа за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Србобрану путем прикупљања понуда по тржишној цени
 8. Измене Програма за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота Општине Србобран за 2016. годину
 9. Информација о активностима ЈВП „Воде Војводине“ у Парку природе „Бељанска бара“ од 2013. до 2017. године
 10. Приговор ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на закључак самосталног стручног сарадника Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине
 11. Жалба Крстић Бранке из Србобрана на Решење комуналног инспектора Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине број: 355-47-5/16-IV-01 од 05.09.2016. године
 12. Жалба Мудрински Уроша из Србобрана на Решење комуналног инспектора Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине број: 352-206/16-IV-01 од 05.09.2016. године
 13. Одлука о престанку важења Одлуке о додели једнократне помоћи студентима
 14. Текућа питања

За тачност

СЕКРЕТАР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милорад Савков

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нешко Честић

Службени лист