Српски  Magyar 

Обавештење за власнике пољопривредног земљишта

Обавештавају се власници пољопривредног земљишта на територији општине Србобран да је општински Штаб за спровођење мера заштите од пожара стрних усева у току жетве за 2014. годину донео План заштите стрних усева од пожара у току жетве у 2014. години.
Ове мере се односе и на забрану спаљивања остатака после жетве и прилаз отвореном ватром у близини:
•  засејаних парцела у времену сазревања усева до завршетка жетве и уклањања пожњевених усева са њива.
•   места на којима се обавља вршидба и машинама којима се обавља вршидба.
Лица која управљају машинама за обављање жетве и вршидбе морају бити упозната са мерама за спречавање избијања пожара и оспособљена за руковање средствима и опремом за гашење пожара.
Машине којима се обавља жетва и вршидба морају у опреми имати прописане апарате за гашење пожара.
 Иштампане су налепнице – обавештења којe се налазе у Сервису Добровољног Ватрогасног друшта Србобран.
Свако лице може да изврши контролу својег противпожарног апарата у Сервису Добровољног Ватрогасног друштва Србобран  (цена је 300 динара) и након прегледа добија налепницу.
Уколико лице захтева технички преглед трактора и/или комбајна, биће им то могуће, услуга ће бити бесплатна, преглед ће извршити Ергелашев Витомир из ОЗЗ Србобран, у просторијама Сервиса.
 
Поред тога, обавештавају се власници парцела да ће сва обавештења и евентуалне санкције бити упућене њима, а не корисницима или најамницима њихових парцела; стога на њих апелујемо да обрате пажњу на активности на својим парцелама, у складу са  Планом заштите стрних усева од пожара у току жетве у 2014. години.

Зоран Књешко,
Председник Штаба

Службени лист