Српски  Magyar 

Обавештење за регистрована пољопривредна газдинства

Обавештавају се регистрована пољопривредна газдинства са територије Општине Србобран
да је расписан конкурс од стране Покрајинског фонда за развој пољопривреде Нови Сад за: 

  1. Доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2014. години, 
  2. Доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2014. години, 
  3. Доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа у 2014. години, 
  4. Доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодиђњим засадима воћа и винограда у 2014. години, 
  5. Доделу кредита за набавку квалитетне телади за тов у 2014. години,  
  6. Доделу кредита за набавку основног стада у овчарству и козарству у 2014. години, 
  7. Доделу кредита за изградњу нових објеката намењених складиштењу житарица (силоса, плодних складишта) у 2014. години. 

Конкурс је отворен до 29.09.29014. године.

Шеф одељења за привреду буџет и финансије
Ержебет Сеги

Службени лист