Српски  Magyar 

Обавештење о затварању улице и преусмеравању саобраћаја

Овим путем Вас обавештавамо да ЈП“Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“  затвара  за саобраћај улице Јована Јовановића Змаја и Трг Владике Николаја Велимировића у Србобрану због извођења радова на изградњи атмосверске канализације и реконструкцији коловоза.

Почев од 24.11.2014. год. биће  забрањено  паркирање на паркингу   намењеном купцима маркета  ИДЕА, непосредно поред канала ДТД , у трајању до  5 радних дана. Потом ће се изводити радови у трупу пута на Тргу Владике Николаја, јужно од аутобуске станице, тако да се планира потпуно затварање улице и мењање режима саобраћаја у трајању од 5 дана са задржавањем забране паркиња пошто се цао саобраћај преусмерава паралелно уз предметну улицу кроз паркинг намењен купцима Идеа маркета који се. Паралено ће започети  и радови  у улици Јована Јовановића Змаја почев од Бардове до Карађорђеве улице, тако да ће у првих петнаест дана бити затворен за саобраћај само тај део улице  а потом и цела улица Ј.Ј.Змај уз затварање приступа  улици Ј.Ј.Змаја из Србијанске и Бардове улице, и преусмеравање саобраћаја у укупном трајању до 90 дана.  

Предвиђене су алтернативне путање кретања возила на следећи начин: смер кретања од улице Цара Лазара и Вука Караџића ће се вршити кроз Карађорђеву улицу према раскрсници са улицом Светог Саве,  даље кроз улицу Светог Саве до раскрсниоце са улицом Хајдук Вељка, затим поред Спортске хале и испод моста до аутобуске станице.

Преусмеравање, као и затварање саобраћаја ће се вршити путем постављених саобраћајних знака, а  према Пројекту привремене саобраћајне сигнализације.

Караћ Мирослав

Службени лист