Српски  Magyar 

Обавештење грађанима везано за рад Комисије за попис

У складу са Законом о озакоњењу објеката, који је на снази од 27. новембра 2015. године, тимови пописне комисије за озакоњење објеката општине Србобран врше попис нелегално изграђених објеката у насељеним местима општине Србобран; Србобрану, Турији и Надаљу, по унапред одређеним зонама и у временским интервалима који су донети Програмом пописа нелегално изграђених обејаката општине Србобран.
 
Програм пописа као и одређене зоне су доступне јавном увиду на званичном сајту општине Србобран.
 
Сви чланови пописне комисије, који врше попис на територији општине поседују идентификационе картице издате од стране Општинске управе Србобран, којима су означени приликом вршења пописа.
 
Моле се грађани да омогуће члановима пописне комисије да изврше увид објеката на терену, као и да допусте члановима пописне комисије да им појасне процедуре важећег Закона о озакоњењу објеката, који им омогућава да скраћеним поступком и по повољнијим условима изврше озакоњење својих објеката на парцелама и упис истих у Службу катастра непокретности општине Србобран.

Службени лист