Српски  Magyar 

7. седница СO Србобран

У понедељак, 15.06.2009. године са почетком у 10,00 часова у „Великој сали Скупштине општине Србобран“ започета је 7. седница Скупштине општине Србобран. Седницом је председавао председник Скупштине општине Србобран Бергел Ласло. Усвојен је предложени дневни ред од 10. тачака.

Након утврђивања дневног реда и усвајања записника са 6. седнице Скупштине општине Србобран, одборници су донели Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Србобран за 2008. годину. Према овој одлуци укупни приходи реализовани су у износу од 315.594.685,17 динара а расходи у износу од 314.882.447,91 динара, са оствареним суфицитом од 712.237,26 динара, односно да су приходи реализовани са 75,83% у односу на планиране приходе, док су расходи реализовани у висини од 75,66% у односу на планиране. У оквиру ове тачке дневног реда, на предлог председника општине Србобран, одборници су донели Закључак којим се Министарству финансија Републике Србије упућује оштар протест на начин, критеријуме и износ наменских трансферних средстава Буџета Републике Србије која се почев, од маја 2009. године преносе буџетима локалних самоуправа.
Одборници су на овој седници донели Одлуку о изради плана детаљне регулације дела зоне централних садржаја Блок 1 и део блока 32 у Србобрану.
У оквиру четврте тачке дневног реда Скупштина општине Србобран је дала  сагласност на Статут Општинског фонда за финансирање физичке културе и спорта.
Након одређене паузе од 10 минута,  поновном прозивком одборника, утврђено је да не постоји кворум за пуноправан рад и одлучивање, те је председник Скупштине општине Србобран, прекинуо рад седнице обавештавајући одборнике да ће о наставку седнице бити накнадно писмено обавештени.
По утврђеном дневном реду, одборници ће у наставку седнице разматрати Одлуку о изменама Статута Установе за културу Дом културе Србобран као и Извештај о  ажурности на решавању управних предмета у 2008. години, Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању Фонда за финансирање, изградњу и куповину станова за службене потребе Општине Србобран за 2008. годину, Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању Месне заједнице Србобран за 2008. годину и Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању Месне заједнице Турија за 2008. годину.