Српски  Magyar 

Одржана 8. седница Општинског већа

Јуче, 09.06.2009. године, у „Малој сали“ Скупштине општине Србобран одржана је 8. седница Општинског већа. Седницом је председавао господин Гајин Бранко – председник Општине Србобран и Општинског већа, а седници су присуствовали сви чланови Општинског већа. На дневном реду седнице било је 13 тачака дневног реда.

Након усвајања записника са 7.седнице Општинског већа, Општинско веће је утврдило Предлоге Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Србобран за 2008. годину и Одлуке о изради плана детаљне регулације дела зоне централних садржаја Блок 1 и део блока 32 у Србобрану те их  упутило одборницима Скупштине општине Србобран на разматрање и доношење.
Општинско веће је сходно важећем Правилнику прихватило предлог „Бечејпревоз“ Бечеј и донело Одлуку о продужењу важности  Уговора о поверавању обављања делатности превоза путника у приградском саобраћају за наредних 5 година.
Након тога Општинско веће је утврдило Предлог Решења о давању сагласности на Статут Општинског фонда за финансирање физичке културе и спорта и Одлуку о изменама Статута Установе за културу Дом културе Србобран и упутило одборницима Скупштине општине Србобран на разматрање и доношење.
Оштинско веће је прихватило Молбу  ЈКП „Градитељ“ Србобран за привремено финансирање реконструкције дела топловода у улици Карађорђевој у Србобрану а до реализације средстава путем Фонда за капитална улагања АП Војводине.
Општинско веће је на овој седници донело Одлуку о расписивању Конкурса за доделу средстава оствaрених од производње нафте и гаса за 2009. годину
Општинско веће је након разматрања Извештаја о ажурности на решавању управних предмета у 2008. години, Извештаја о раду са Извештајем о финансијском пословању Фонда за финансирање, изградњу и куповину станова за службене потребе Општине Србобран за 2008. годину и Извештаја о раду са Извештајем о финансијском пословању Месне заједнице Србобран за 2008. годину донело закључак којим се исти упућују Скупштини општине Србобран на разматрање и усвајање, док Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању Месне заједнице Турија за 2008. годину, Општинско веће није прихватило али исти упућује одборницима Скупштине општине Србобран на разматрање ради упознавања.