Српски  Magyar 

Рок за регистрацију газдинстава до 31. марта

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Саша Драгин позвао је пољопривреднике да до 31. марта региструју своја газдинства. Формуларе захтева и пратећу документацију пољопривредници могу да подигну у матичној филијали службе за јавна плаћања. Иако је аграрни буџет за 2009. годину знатно умањен, професионални пољопривредници ће моћи да рачунају чак и на повећање појединих субвенција, али је претходно неопходно обавити регистрацију.