Српски  Magyar 

Избор најлепше уређеног простора и дворишта у општини

Izbor najlepse uredjenog prostora i dvorista opstine Srbobran Председник Општине Србобран је својим Решењем образовао Комисију за избор најлепше уређених простора испред кућа, улица и економских дворишта у Општини Србобран у саставу: НАЂ НАДА председник Комисије, ЈЕРКОВ МЕЛАНИЈА – члан Комисије и ЕГРИ ЈАНКА – члан Комисије. Задатак чланова Комисије је био да на основу критеријума које сама утврди, спроведе поступак и изврши избор:
а) најлепше уређеног простора испред кућа,
б) најлепше уређене улице  и
в) најлепше уређеног економског дворишта.
Након спроведеног поступка пријављивања заинтересованих грађана, непосредног обиласка и констатовања чињеница Комисија је донела одлуку, према којој:
  
Izbor najlepse uredjenog prostora i dvorista opstine Srbobran За насељено место Надаљ није примљена ни једна пријава за најлепшу башту, нити за најлепши простор испред  куће.
Обиласком целог насељеног места – свих улица,  Комисија је донела одлуку да епитет најлепше уређеног простора испред куће добије кућа у улици Петра Драпшина бр. 48, власника Андрић Милоша.
 
 
За избор најлепшег дворишта у Турији примљене су три пријаве. После обиласка, Комисија је донела следећу одлуку:
Најлепша башта, у дворишту, је башта у улици Јована Поповића бр. 57, власника Мићин Бранислава.
На другом месту је башта у улици Змај Јовина бр. 23, власника Трифуновић Илинке.
Ван конкуренције оцењена је веома лепом и негованом башта у улици Јована Поповића бр. 45, власника Јоцић Драгована у коју су осим рада и љубави уложена и велика материјална средства.
Најлепши простор (улични) испред куће је простор испред куће у улици Јована Поповића бр.  44, власника Црнојачки Зоранке.
Комисија похваљује грађане који су својим ангажовањем уредили простор ткз. „Водице“ који је од неугледног краја насеља прерастао у оазу зеленила и одмора, као и рекреације и игре за децу.
 Најлепша башта, у дворишту, улицa Јована Поповића бр. 57, власника Мићин Бранислава  башта у улици Змај Јовина бр. 23, Трифуновић Илинкa
 улица Јована Поповића 45, власник Јоцић Драгован  улица Јована Поповића 44, власник Црнојачки Зоранка

 
Najlepše dvorište bašta u Srbobranu - Laze Kostića 43, Kiš Nandor   У Србобрану су прегледане све пријављене локације – дворишта и улични простори испред кућа на тринаест пријављених  адреса и установљено је следеће:
Најлепше двориште (башта) је она на адреси Лазе Костићабр.  43, власника Киш Нандора.
На другом месту је двориште – башта у улици  Девет Југовића бр. 61, власника Зурковић Кате.
На трећем месту је двориште – башта у улици Дубровачка бр. 29, власника Хулала Каталин.

 Drugo mesto- Devet Jugovića 61, Zurović Kata  Treće mesto - Dubrovačka 29, Hulala Katalin

   

Najlepše prostor ispred kuće, Srbobranu - Proleterska 23, Čordanov Sima На седамнаест адреса се налазе, по мишљењу Комисије, најлепши простори испред  кућа (на улици).
Као најлепши  изабран је простор испред куће у улици Пролетерска бр. 23, власника Чордаров Симе.
Друго место равноправно деле две две уличне баште и то са адреса: Сремска бр. 21, власника Ађански Марије и Зелени венац бр. 9/2, власника Вајда Розалије.
На трећем месту је улична башта на адреси Дожа Ђерђа бр. 63, власника Ороси Беле и Кларе.

 

 Drugo mesto- Sremska 32, Ađanski Marija  Drugo mesto - Zeleni venac 9/2, Vajda Rozalija

 
Najlepše dvorište, van konkurencije - Petra Bigina 20, Stanojev Tođa i Ilinka Као најлепша дворишта и окућнице, ван конкуренције, оцењују се двориште у улици Петра Бигина бр. 20, власника Станојев Тоше и Илинке и двориште и окућница у улици Војвођанских бригада бр. 52, власника Честић Нешка. То су два најлепше уређена и однегована дворишта, као и простори испред и око куће. Стављене су ван конкуренције, јер су  лепо уређене уз велике улоге материјалних средстава и прелазе границе просечно негованих и уређених башта и дворишта.

Комисија се захваљује се свима који, негујући биљке у свом уском животном окружењу, улепшавају читаву нашу општину и честита свима на постигнутим резултатима и жели свима још пуно успеха у неговању и одгајању лепих и корисних биљака и у улепшавању својих башти.

Комисија се такође захваљује  (према редоследу пријављивања и обиласка):

-    Трифуновић Илинка, Турија, Змај Јовина бр. 23
-    Зурковић Ката, Србобран,  Девет Југовића бр. 61
-    Тот Јулијана и Иштван, Србобран,  Светозара Милетића бр. 1
-    Сеги Верона,  Србобран,  Пере Сегединца бр. 75
-    Варга Илона, Србобран, Дожа Ђерђа бр. 16
-    Вајда Розалија, Србобран, Зелени венац бр. 9/2
-    Честић Нешко, Србобран, Војвођанских бригада бр. 52
-    Киш Нандор, Србобран,  Лазе Костића бр. 43
-    Вулета Ирен, Србобран,  Лазе Костића бр. 21
-    Мићин Бранислав, Турија,  Јована Поповић бб.
-    Кочиш Илдико, Србобран,  Петефи Шандора бр.  14
-    Хулала Каталин, Србобран, Дубровачка бр. 29
-    Икић Тереза, Србобран, Бардова бр. 12
-    Коленак Гизела, Србобран, Дожа Ђерђа бр. 14
-    Станојев Тоша, Србобран, Бигина бр. 20
-    Чордаров Сима, Србобран, Пролетерска бр. 23
-    Филиповић Бојана, Србобран, Девет Југовића бр.35
-    Ађански Марија, Србобран, Сремска бр. 21
-    Шите Илона, Србобран, Цигларска бр. 32
-    Фиштеш Елеонора, Србобран, Шајкашка бр.20
-    Радановић Јелена, Србобран, Барска бр. 3
-    Ороси Бела и Клара, Србобран,  Дожа Ђерђа бр. 63
-    Киш Марија,Србобран,  Дожа Ђерђа бр. 78
-    Шљивић Лидија, Србобран, Вереш Марти Михаља бр. 12
-    Папишта Луција, Србобран, Вука Караџића бр. 12
-    Црнојачки Зоранка, Турија, Јована Поповића бр. 44
-    Андрић Милош, Надаљ, Петра Драпшина бр. 48
-    Јоцић Драгован, Турија, Јована Поповића бр. 45
-    Шпановић Јово, Надаљ, Браће Јоцков бр. 121
-    Фуско Рожа, Србобран, Цигларска бр. 27

Најлепшу улицу  Комисија није могла да прогласи ни у једном насељеном месту наше општине, јер по њеном мишљењу таква не постоји. На жалост, улице су  неуредне, често целе или делимично закоровљене и запрљане отпацима свих врста.
    
Комисија апелује и моли све житеље, као и госте општине Србобран:

Чувајмо, негујмо и уређујмо простор у којем живимо. Оставимо ред, чистоћу и лепоту нашој деци, свим будућим поколењима и надајмо се да ће нас превазићи у сваком позитивном смислу.
Припремимо се за наредно пролеће и почнимо већ сад да размишљамо и планирамо како ћемо улепшати наше баште, јер и у наредној години трудићемо се да ово такмичење учинимо још лепшим и занимљивијим.