Српски  Magyar 

Одржана XLI седница СО Србобран

 

Данас је одржана XLI седница Скупштине општине Србобран.

Одборници локалног парламента усвојили су на почетку заседања одлуке о изради Средњорочног плана развоја општине Србобран за период од 2024. до 2026. године, Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у општини Србобран, Локалног акционог плана за младе за период од 2024. до 2027. године и Програма заштите животне средине општине Србобран за период од 2024. до 2026, а затим и допуњену Одлуку о обављању комуналне делатности снабдевања водом за пиће.

Такође, подршку већине добиле си одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у Србобрану - катастарских парцела број 1230 и 1231, катастарске парцеле број 5307/5, и катастарских парцела број 11344/1 и 11353, све у К.О. Србобран, и то најповољнијим понуђачима.

У наставку, дата је сагласност на Статут ЈП "Регионални центар за управљање отпадом" Нови Сад, затим на Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације Општине Србобран за 2023. годину, као и на Оперативни План одбране од поплава на водама II реда Општине Србобран за 2024. годину.

Одборници Скупштине општине сагласили су се и са Извештајем о раду и Одлуком о расподели добити по годишњем финансијском извештају за ЈКП "Градитељ", за 2023. годину, а затим су подржали и извештаје о раду са финансијским извештајима за 2023. годину за Центар за социјални рад општине Србобран, Дом културе Србобран, те савете месних заједница Надаљ, Турија и Србобран. 

Седница је завршена одборничким питањима.