Српски  Magyar 

У уторак XLI седница СО Србобран

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је уторак, 30. април, XLI седницу локалног парламента.

На основу члана 42. став 3. Статута Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 4/2019, 20/2019 и 6/2022), члана 102. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 11/2019)

САЗИВАМ XLI СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

за 30. 04. 2024. године, уторак, са почетком у 09.00 часова, у сали Малог позоришта, Светог Саве 2, Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред: 

 1. Записник са 40. седнице Скупштине општине Србобран
 2. Одлука о приступању изради Средњорочног плана развоја општине Србобран за период 2024-2026. године
 3. Одлукa о приступању изради Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у општини Србобран
 4. Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за младе за период 2024-2027.
 5. Одлука о приступању изради Програма заштите животне средине општине Србобран за период 2024-2026.
 6. Одлукa о допуни Одлуке о обављању комуналне делатности снабдевања водом за пиће
 7. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у Србобрану - катастарских парцела број 1230 и 1231 К.О. Србобран најповољнијем понуђачу
 8. Одлукa о отуђењу грађевинског земљишта у Србобрану - катастарске парцеле број 5307/5 К.О. Србобран најповољнијем понуђачу
 9. Одлукa о отуђењу грађевинског земљишта у Србобрану - катастарских парцела број 11344/1 и 11353 К.О. Србобран најповољнијем понуђачу
 10. Решење о давању сагласности на Статут ЈП „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад
 11. Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације Општине Србобран за 2023. годину
 12. Оперативни План одбране од поплава на водама II реда Општине Србобран за 2024. Годину
 13. Решење о давању сагласности на  Извештај о раду  ЈКП „Градитељ“ за 2023. годину
 14. Одлукa о расподели добити по годишњем финансијском извештају ЈКП “Градитељ“ за 2023. годину
 15. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општине Србобран са финансијским извештајем за 2023. годину
 16. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Установе за културу Дом културе Србобран са финансијским извештајем за 2023. годину
 17. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Савета Месне заједнице Надаљ са финансијским извештајем за 2023. годину
 18. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Савета Месне заједнице Турија са финансијским извештајем за 2023. годину
 19. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Савета Месне заједнице Србобран са финансијским извештајем за 2023. годину
 20. Одборничка питања

Председница СО Србобран

Милена Аларгић