Српски  Magyar 

Новчана подршка паровима за ВТО

Општина Србобран расписала је ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ И ЛЕЧЕЊА У ПОСТУПКУ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ У 2024. ГОДИНИ.

Предмет јавног позива представљају средства опредељена буџетом општине Србобран за 2024. годину, за накнаду трошкова припреме и лечења у поступку вантелесне оплодње, која се додељују паровима са територије општине Србобран. Максималан износ средстава који се додељује пару за накнаду трошкова припреме и лечења у поступку вантелесне оплодње је највише до 100.000 динара.

Право на накнаду трошкова припреме и лечења у поступку вантелесне оплодње подразумева рефундацију трошкова који су проистекли пре поступка биомедицинског потпомогнутог оплођења (БМПО) који подразумевају трошкове анализа, дијагностике, неопходних лекова и суплементације као и тршкове превоза, који су настали у року 6 месеци пре подношења захтева.

Право на накнаду трошкова припреме и лечења у поступку вантелесне оплодње пар може да оствари уз кумулативну испуњеност следећих услова:

- да жена у моменту подношења захтева није навршила 45 година живота;
- да пар има држављанство Републике Србије;
- да пар има пребивалиште на територији општине Србобран најмање годину дана пре подношења захтева;
- да пар поседује позитивно мишљење Стручне комисије за вантелесну оплодњу - Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине у Новом Саду;
- да пар поседује Потврду Републичког фонда да здравствено осигурање о испуњености услова за поступак БМПО - Образац БМПО 3.

Захтев за остваривање права на накнаду трошкова припреме и лечења у поступку вантелесне оплодње, подноси се Општинској управи Србобран, Одељењу за јавне службе, управу, заједничке послове и људске ресурсе на прописаном обрасцу. Образац захтева за остваривање права на накнаду трошкова припреме и лечења у поступку вантелесне оплодње, може се преузети ОВДЕ.