Српски  Magyar 

Омогућена надокнада умањеног породиљског

Општина Србобран упутила је обавештење свим мамама које су биле на трудничком боловању и евентуално добијале умањену породиљску накнаду, да од данас па у наредних шест месеци имају могућност да поднесу захтев за надокнаду износа умањења.

За подношење захтева потребно је приложити фотокопију или ошитану личну карту, те фотокопију банковне картице. Захтеви се преузимају у Општинској управи Србобран, у канцеларији број 8, или на писарници ОУ.

 

Службени лист