Српски  Magyar 

Одржана XXXIX седница СО Србобран

Скупштина општине Србобран заседала је данас по 39. пут у актуелном сазиву. Дневни ред чинили су предлози пет нових одлука, једног решења и једног извештаја, које одборници након образложења и расправе редом усвојили. 

Уз записник са 38. седнице Скупштине општине Србобран, усвојена је Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Србобран за 2023. годину, затим измењена Одлука о општинскиом административним таксама, измењена и допуњена Одлука о измени и допуни Плана генералне регулације насеља Србобран, те Одлукa о утврђивању критеријума за одређивање објеката који ће бити проглашени објектима од посебног значаја за развој општине Србобран и измењена и допуњена Одлука о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Србобран.

Такође, Скупштина општине је донела Решење o образовању Комисије  за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Србобран, као и Годишњи извештај о раду Савета за здравље Oпштине Србобран са извештајем заштитника пацијената за 2023. годину.

Седница је завршена одборничким питањима.