Српски  Magyar 

У уторак XXXIX седница СО Србобран

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је за уторак, 20. фебруар, XXXIX локалног парламента.

На основу члана 42. став 3. Статута Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 4/2019, 20/2019 и 6/2022), члана 102. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 11/2019)

САЗИВАМ XXXIX СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

ЗА 20. 02. 2024. године, уторак, са почетком у 09.00 часова, у сали Малог позоришта, Светог Саве 2, Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред:

  1. Записник са 38. седнице Скупштине општине Србобран
  2. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Општине Србобран за 2023. Годину
  3. Одлука о изменама Одлуке о општинскиом административним таксама
  4. Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Измена и допуна  Плана генералне регулације насеља Србобран
  5. Одлукa о утврђивању критеријума за одређивање објеката који ће бити проглашени објектима од посебног значаја за развој општине Србобран
  6. Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Србобран
  7. Решење o образовању Комисије  за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Србобран
  8. Годишњи извештај о раду Савета за здравље Oпштине Србобран са извештајем заштитника пацијената за 2023. годину
  9. Одборничка питања

Милена Аларгић,

председница СО Србобран

 

 

Службени лист