Српски  Magyar 

У уторак XXXV седница СО Србобран

Милена аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је за уторак, 17. октобар, XXXV седницу локалног парламента.

На основу члана 42. став 3. Статута Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 4/2019, 20/2019 и 6/2022), члана 102. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 11/2019)

САЗИВАМ XXXV СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

ЗА 17. 10. 2023. ГОДИНЕ, УТОРАК, СА ПОЧЕТКОМ У 09.00 ЧАСОВА, МЕСТО ОДРЖАВАЊА: „ПОЗОРИШТАНЦЕ“, СВЕТОГ САВЕ 2, СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи Дневни ред: 

 1. Записник са 34. седнице Скупштине општине Србобран
 2. Одлука о додељивању Захвалнице општине Србобран у 2023. години
 3. Одлука о измени одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Србобран
 4. Решење о давању сагласности на коначни нацрт Анекса 4 Уговора о поверавању обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран
 5. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Годишњег плана рада Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран за радну 2022/2023 годину
 6. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран за радну 2023/2024 годину
 7. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Центра за социјални рад општине Србобран за 2024. годину
 8. Решење о давању сагласности на План и програм рада Установе за културу Дом културе Србобран за 2024. годину
 9. Решењe о трећој измени Решења  о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран
 10. Решењe о другој измени Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Србобран
 11. Решењe о трећој измени Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин Уча“ Надаљ
 12. Решењe о другој измени Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије и стручне школе „Светозар Милетић“ Србобран
 13. Решење о формирању Локалног савета родитеља општине Србобран
 14. Одборничка питања

Председница СО Србобран

Милена Аларгић