Српски  Magyar 

Објављен план пута "Осмех Војводине"

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине објавио је у Службеном листу АП Војводине Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково). Будућа саобраћајница, позната и као "Осмех Војводине" биће дуга 164,392 км и пројектована је за брзину од 100 км/х. Укупна површина обухвата просторног плана је 11.273,42 хектара.

Граница плана, обухвата делове града Сомбора катастарске општине Бачки Брег, Колут, Бездан, Гаково, Сомбор 2, Кљајићево, Телечка; општине Кула: катастарске општине Сивац, Црвенка и Кула; општине Врбас: катастарска општина Врбас; општине Србобран: катастарска општина Србобран; општине Бечеј: катастарске општине Радичевић и Бечеј; општине Нови Бечеј: катастарске општине Нови Бечеј, Ново Милошево и Бочар; и града Кикинде: катастарске општине Кикинда и Наково.

Коридор мотопута Сомбор - Кикинда, почиње од површинске кружне раскрснице непосредно након граничног прелаза Бачки Брег (км 0+000), док се завршава у зони Града Кикинде, на површинској кружној раскрсници - излазу ка насељу Наково и граничног прелаза Наково (км 164+392).

Пројектована брзина пута је за 100 км/х. На коридору мотопута је планирана изградња 11 петљи и 12 површинских раскрсница, у циљу повезивања мотопута са околним насељима и путном мрежом нижег ранга.

Коридор мотопута Сомбор - Кикинда је подељен на два сектора и осам деоница.

Сектор 1 је од почетне стационаже км 0+000 кружна раскрсница на до општине Врбас/Србобран (петља Врбас км 81+071)

Сектор 2 је од општине Србобран (петља Врбас на А1/Е-75 км 81+071), до км 164+392 у оквиру административног подручја Града Кикинде.

Деоница Србобран (граница општине Србобран А1/Е-75 петља Врбас - граница општине Бечеј)

Деоница 5 (км 81+211 – км 94+186), дужине од 12,9 км – почиње на граници општина Врбас/Србобран и завршава се на граници општина Србобран/Бечеј. Предвиђају се три денивелисана укрштања – Врбас Е-75 (део у општини Србобран), Србобран север и Турија – сва три типа пола детелине, као и једно укрштање у нивоу површинска – кружна раскрсница Србобран запад. Траса планираног мотопута Сомбор – Кикинда у овој деоници положена је по новој траси ван насељених места по равничарском терену, са преласком преко реке Криваје (три прелаза) и више мелиоративних канала, државних и општинских путева и укрштањима са инфраструктурним системима.