Српски  Magyar 

Одржана XXVII седница СО Србобран

У четвртак је одржана XXVII седница Скупштине општине Србобран.

Седница је отворена усвајањем записника са претходног заседања, а затим је скупштинска већина усвојила Одлуку о ангажовању ревизора за обављање ревизије Завршног рачуна буџета општине Србобран за 2022. годину, Одлуку о начину обављања функције у органима општине Србобран, Одлуку о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица, накнадама одборника и члановима радних тела у општини Србобран, те измењену и допуњену Одлуку о комуналном реду и Одлуку о постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији општине Србобран.

У наставку је усвојен План за постављање и уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији општине Србобран, а затим и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавног предузећа ЈКП "Градитељ" за период од 01. 01. до 31. 12. 2022. године.

Такође, великом већином гласова локални парламент је усвојио Анализу пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Србобран са предузетим мерама за отклањања поремећаја у пословању за период од 01. 01. до 31. 12. 2022. године, Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта у Надаљу (отуђењу непокретности – парцеле број 48 КО Надаљ I) и измењену Одлуку о образовању и именовању Савета за родну равноправност општине Србобран.

До краја заседања "зелено светло" Скупштине општине Србобран добили су: Решење о давању претходне сагласности на расписивање Јавног конкурса за избор и именовање директора Народне библиотеке Србобран, Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег плана рада ПУ "Радост" за 2022/2023. годину, Решење о давању сагласности на пречишћен текст Годишњег плана рада ПУ "Радост" Србобран, за 2022/2023. годину, Решење о давању сагласности на Развојни план ПУ "Радост" за период од 2023. до 2026. године, затим Решење о начину обављања функције у органима Општине Србобран, Годишњи план рада Штаба за ванредне ситауције општине Србобран за 2023. годину, Решење о другој измени Решења о разрешењу и именовању председника и чланова органа управљања Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран, као и Решење о другој измени Решења о разрешењу и именовању председника и чланова органа Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине.

Седница је завршена одборничким питањима.