Српски  Magyar 

Одржана XXVI седница СО Србобран

Данас је одржана XXVI седница Скупштине општине Србобран. локалног парламента. Одборници локалног парламента разматрали су дневни ред са осам тачака.

Уз усвајање записника са 25. седнице, Скупштина општине Србобран усвојила је Одлуку о трећем ребалансу буџета општине Србобран за 2022. годину.

Према овој одлуци, буџет за 2022. годину састоји се од прихода и примања у износу од  1.077.566.000,00 динара, те расхода и издатака у износу од 1.134.398.000,00 динара. Буџетски дефицит износи од 56.832.000,00 динара, и покриће се од пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 46.523.000,00 динара, као и из неутрошених средстава трансфера од виших нивоа власти у износу од 10.309.000,00 динара.

Већином гласова усвојена је измењени и допуњени Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран за период од 2020. до 2023. године, затим измењени и допуњени Програм уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2022. годину, измењена Одлука о реализацији буџета општине Србобран у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2022. годину, као и Одлука о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа ЈКП „Градитељ“ Србобран чији је оснивач општина Србобран за период од 01. 01. 2022. до 30. 09. 2022. године.

Такође, допуњен је Програм отуђења и давања у закуп на одређено време грађевинског земљишта у јавној својини у општини Србобран.

Последња таћка дневног реда била су одборничка питања.