Српски  Magyar 

Нове мере Штаба за ванредне ситуације

На основу члана 38 и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018), Члана 9 става 1. тачке 15. Одлуке о организацији и функционисању цивилна заштите на територији општине Србобран „Службени лист општине Србобран“ бр. 6/2011), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 29/20), Штаб за ванредне ситуације општине Србобран на телефонској  седници одржаној дана 04. маја 2020. године доноси следеће:

З А К Љ У Ч К Е

У складу са одлуком Владе о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају храме за ношење:

I Почев од 04. маја 2020. године правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају храме за ношење, пружање услуга могу да обављају, односно послуживање корисника могу да врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних овом одлуком и утврђених актом послодавца.

II Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима из тачке 1. дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2. (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу допуне посебан план примене мера из става 1. ове тачке.

III Ограничава се радно време угоститељских објеката на територији општине Србобран на период од 07.00 до 17.00 часова.

IV Препоруке за рад угоститељских објеката у склопу примене мера превенције ширења ЦОВИД-19 можете преузети овде.

Командант Штаба за ванредне ситуације

Радивој Парошки.