Српски  Magyar 

Нове мере Штаба за ванредне ситуације

На основу члана 38 и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018), Члана 9 става 1. тачке 15. Одлуке о организацији и функционисању цивилна заштите на територији општине Србобран „Службени лист општине Србобран“ бр. 6/2011), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 29/20), Штаб за ванредне ситуације општине Србобран на ванредној седници одржаној дана 26. 03. 2020. године доноси следеће:

З А К Љ У Ч К Е

  1. Неопходно је предузети све мере како би се социјално угрожено становништво снабдевало основним животним намирницама и оброцима почев од 01. априла, а за време трајања ванредног стања које је проглашено Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ 29/20).

Налаже се Општинској управи Србобран да без одлагања предузме све неопходне радње како би се омогућило несметано снабдевање основним животним намирницама и оброцима социјално угроженог становништва општине Србобран.

Имајући у виду тешку ситуацију која је задесила нашу државу услед епидемије изазване вирусом COVID-19, Штаб за ванредне ситуације општине Србобран сматра да је неопходно предузети све мере како би се социјално угрожено становништво снабдевало основним животним намирницама и оброцима, почев од 01. априла, а за време трајања ванредног стања. Снабдевање социјално угрожених лица са територије општине Србобран оброцима преко Народне кухиње завршава се 01. априла 2020. године. Будући да се социјално угрожено становништво налази у најнеповољнијем полажају, мора се неодложно, почев од 01. априла успоставити систем снабдевања горе наведене категорије становништва оброцима и основним животним намирницама. Центар за социјални рад дужан да је сарађује са надлежним органима општине Србобран како би доставили тачну евиденцију лица којима је неопходна ова врста помоћи.

       2. Захтев за одобрење кретања за пољопривредне произвођаче

У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите од мраза, током периода забране кретања (17.00 - 05.00 часова), сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља путем електронског захтева који је доступан на интернет адреси  http://agromere.registar-uzb.rs/ односно на одговарајући број телефона. Број телефона на које се може поднети пријава Јужнобачки  округ – контакт телефон 064.8818.449

  1. Захтев за одобрење кретања за пољопривредне произвођаче из области сточарства

У случају обављања неопходних послова из области сточарства током периода забране кретањa (17.00 - 05.00 часова), сваки пољопривредни произвођач је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Сектору за пољопривредну инспекцију. Интернет адреса за подношење електронског захтева за одобрење кретања за пољопривредне произвођаче из области сточарства је: http://stocarstvo.registar-uzb.rs

Дозвола кретања ће важити само за наведени дан у периоду од 17.00 до 05.00 часова. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова од пријема поруке. Свако лице које буде добило дозволу за рад током забране кретањa биће обавезно да током кретања са собом има и радни налог. Списак информација које мора да садржи налог можете преузети на интернет адреси http://www.minpolj.gov.rs/

Командант општинског штаба

Радивој Парошки