Jun 12, 2021 Last Updated 1:34 PM, Jun 11, 2021

pdf Обавештење ЛПА

Од данас грађани - порески обвезници општине Србобран, Решења о утврђеном порезу на имовину добијају у електронско сандуче на Порталу еУправа