Српски  Magyar 

folder РЕШЕЊА - ЛПА

pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Србобран
pdf Решење о утврђивању просечних цена м2 непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Србобран
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Србобран
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Србобран
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Србобран
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокрености за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Србобран
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији Општине Србобран
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији Општине Србобран
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину