Српски  Magyar 

folder ЈАВНИ ПОЗИВИ - ЛПА

pdf Извештај са јавне расправе о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
pdf Извештај са јавне расправе о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Србобран
pdf Јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о локалним комуналним таксама
pdf Јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Србобран
pdf Јавни позив обвезницима локалних комуналних такси
pdf Јавни позив обвезницима локалних комуналних такси
pdf Обaвештење: обвезницима пореза на имовину
pdf Јавни позив - подношење пријаве за утврђивање таксе