На основу члана 38 и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018), Члана 9 става 1. тачке 15. Одлуке о организацији и функционисању цивилна заштите на територији општине Србобран „Службени лист општине Србобран“ бр. 6/2011), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 29/20), Штаб за ванредне ситуације општине Србобран на телефонској  седници одржаној дана 30.04.2020.  године доноси следеће:

З А К Љ У Ч К Е

I На основу Уредбе о мерама за време ванредог стања од 30. априла 2020. године:

Ограничава се радно време трговинским и осталим радњама на територији општине Србобран:

петак, 01. мај: нерадан дан

субота, 02. мај: 07:00 - 17:00

недеља, 03. мај: 07:00 - најдуже до 17:00  

II У циљу смањивања социјалних контаката на минимум и даље је на снази забрана окупљања  више од двоје људи на отвореном простору.

Командант Штаба за ванредне ситуације

Радивој Парошки