На основу члана 38 и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018), Члана 9 става 1. тачке 15. Одлуке о организацији и функционисању цивилна заштите на територији општине Србобран „Службени лист општине Србобран“ бр. 6/2011), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 29/20), Штаб за ванредне ситуације општине Србобран на телефонској  седници одржаној дана 27. 04. 2020. године доноси следеће:

З А К Љ У Ч К Е

I Изузев забране кретања која ће трајати од четвртка, 30. априла, од 18.00 часова до понедељка, 04. маја до 05.00 часова, дозвољено је кретање:

- лицима са навршених 70 година – у насељеним местима до 5.000 становника, у периоду од 18.00 часова до 01.00 час наредног дана, у трајању од 60 минута, у пречнику до 600 метара удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;

- лицима са навршених 65 година – у насељеним местима преко 5.000 становника, у периоду од 18.00 часова до 01.00 час наредног дана, у трајању од 60 минута, у пречнику до 600 метара удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;

II Извођење кућних љубимаца дозвољено је у петак, 01. маја од 08.00 до 10.00 часова, осим ако Влада посебном одлуком, у складу са епидемиолошком ситуацијом на дан 30. априла 2020. године, не одлучи друкчије.

III Почев од 27. априла 2020. године, правна лица и предузетници који обављају делатност пружања фризерских и козметичких услуга, услуга фитнес клубова и теретана,  могу наставити са обављањем делатности под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.

IV Ограничава се радно време трговинским и осталим радњама на територији општине Србобран:

Понедељак - среда: 07.00h - 17.00h

Четвртак: 04.00 - 07.00 - за грађане старије од 65 година

Четвртак: 08.00 - 17.00 - за остале грађане

Петак, субота и недеља - трговинске и остале радње неће радити.

Командант општинског штаба

Радивој Парошки