Nov 18, 2019 Last Updated 9:53 AM, Nov 17, 2019

Бељанску бару уређивало 280 волонтера из целе Србије

Volonterska akcija uređenja parka prirode „Beljanska bara“, foto Erste banka

Велика волонтерска акција уређења парка природе „Бељанска бара“ у општини Србобран, у којој је учествовало 280 волонтера из целе Србије, одржана је данас, 8. 10. 2016. године, у организацији Архус центра Нови Сад, уз донаторску и волонтерску подршку Ерсте банке. Архус центар Нови Сад, заједно са овом банком  већ другу годину организује сличне активности, а партнер у акцији „Волонтери – пријатељи Бељанске баре“ им је ЈВП ’’Воде Војводине“, које је управљач заштићеног подручја Парка природе „Бељанска бара“.

Подршку волонтерској акцији дала је Општина Србобран и Месна заједница Турија. Волонтери су запослени Ерсте банке, а у акцији је учествовало и око 50 малишана, пријатеља Бељанске баре.

Поздрављајући волонтере из целе земље председник општине Србобран Нешко Честић истакао је да је данашња акција од великог значаја за ову локалну самоуправу.

"Сврставамо се у категорију земаља које имају развијену свест о животној средини и било би добро да се сви више ангажујемо на томе. Надам се да ће данашња акција бити подстрек грађанима у нашој општини да учествују у сличним активностима", поручио је Честић. 

Помоћник покрајинског секретара за заштиту животне средине Драган Ђурица такође је истакао важност акција каква је „Волонтери – пријатељи Бељанске баре“. Он је рекао да ће их Секретаријат свесрдно подржавати јер су веома битне и за јачање свести о очувању природе и развој туризма.

Волонтерима су се захвалили и председник Савета месне заједнице Турија Александар Јојкић, помоћник директорке Покрајинског завода за заштиту природе Горан Крнчевић, као и помоћник директора предузећа „Воде Војводине“ Александар Коцан и представници Ерсте банке.

"Архус центар Нови Сад окупио је цивилни, јавни и приватни сектор, велике и малишане да покажу да волонтирањем може много да се учини на очувању околине", казала је Дарија Шајин из Архус центра Нови Сад. "Прошле године организовали смо велику волонтерску акцију на Фрушкој гори, а сада смо на овом природном добру, важном еколошком коридору".

Данас се у Парку природе „Бељанска бара“ уређивао простор од четири километра крај водених површина. Чишћене су стазе, кошене су и сакупљене инвазивне врсте вегетације, скупљен је отпад са околног терена, сечена је трска, постављен је нови мобилијари и адаптирани постојећи,  а уређено је и дечије игралиште, као и осматрачница за птице.

Фото: Ерсте банка

За најмлађе учеснике организована је едукација о значају очувања здраве животне средине, биљног и животињског света који се налази на овим просторима. Деца из целе Србије, њих 50, упознала су се основним карактеристикама Парка природе „Бељанска бара“, након чега су од скупљене пластичне амбалаже правили појилице и хранилице за птице.

Учесници акције били су и извиђачи из Темерина, представници Црвеног крста Темерин и Дома здравља Србобран.

Водоток Бељанске баре је еколошки коридор који преко Великог бачког канала омогућује комуникацију копнених и водених врста влажних станишта са међународним коридором, реком Тисом.

Бељанска бара је станиште око 250 врста биљака и животиња, од чега је више од 50 заштићено, а 83 строго заштићено. То је очуван водоток са 136 врста птица и 23 врсте риба. Парк природе “Бељанска бара” проглашен је за заштићено подручје треће категорије, укупне површине 173 хектара. Око заштићеног подручја успостављена је заштитна зона површине 326  хектара.

Службени лист